• Beschrijving

De maximale temperatuur sinds de laatste reset kunt u aflezen aan de onderkant van de markering op de rechter schaal. De minimale temperatuur sinds de laatste reset kunt u aflezen aan de onderkant van de markering op de linker schaal.

Reset: Druk op de reset toets tot dat beide markeringen op de transparante aanwijs-kolom staan.

Plaatsing:

U kunt het apparaat met een spijker/schroef aan de wand bevestigen. De nabijheid van verwarmingselementen en direct binnenvallende zonnestralen voorkomen.

Storingswijzer:

De aanwijs-kolommen zijn met een gepatenteerde, milieuvriendelijke vloeistof gevuld. De vloeistof-kolom kan zich bv. tijdens het transport scheiden of kan luchtbellen vormen. Dit is geen productiefout. U kunt het eenvoudig zelf verhelpen door de thermometer ondersteboven te houden en op de knop te drukken tot de markeringen helemaal bovenaan de schaal staan. Draai het instrument daarna om en schud het 1x krachtig (net als bij een glazen koortsthermometer) Herhaal deze procedure indien nodig. U kunt de markeringen met de knop op de indicatie-kolom weer instellen.

Als de markeringen in de heldere vloeistof zijn gezakt, kunt u deze met een magneet weer in de gekleurde vloeistof terugbrengen.

Klik hier om naar de min/max thermometers toe te gaan

!