Lichtmolen handgeschilderd, groen

↕ 21 cm Ø 80 mm

Lichtmolen hangend druppelvormig

Ø 80 mm

Lichtmolen groen 22 cm

↕ 22 cm Ø 80 mm

Lichtmolen handgeschilderd, cognac

Ø 80 mm

Lichtmolen handgeschilderd, Barnsteen

Ø 80 mm

Lichtmolen hangend rond

Ø 80 mm

Lichtmolen hangend rond

Ø 80 mm

Lichtmolen hangend

↕ 24 cm Ø 80 mm

Lichtmolen 24 cm groen

↕ 24 cm Ø 90 mm

Lichtmolen 24 cm staalblauw

↕ 24 cm Ø 90 mm

Lichtmolen 24 cm geel

↕ 24 cm Ø 90 mm

Lichtmolen 24 cm violet

↕ 24 cm Ø 90 mm

Lichtmolen hangend druppelvormig

Ø 60 mm

Lichtmolen hangend rond groen

Ø 60 mm

Lichtmolen hangend rond paars

Ø 60 mm

Lichtmolen met gekleurde steel

↕ 22 cm Ø 80 mm

Lichtmolen met gekleurde steel

↕ 22 cm Ø 80 mm

Lichtmolen met gekleurde steel, bont

↕ 22 cm Ø 80 mm

Lichtmolen met gekleurde steel

↕ 22 cm Ø 80 mm

Lichtmolen met gekleurde steel

↕ 22 cm Ø 80 mm
!